Mångfald ger

MÖJLIGHETER

Vårdspektrum erbjuder ett kvalitativt utbud av olika vårdformer och arbetar utifrån en hög nivå av kunskap och mångårig erfarenhet för att de som är beroende av vår verksamhet ska känna omsorg och trygghet.

Vårdspektrums

VERKSAMHETER

Stabila familjehem som handleds av utbildade konsulenter med mångårig erfarenhet från behandling inom HVB och familjehem.

Barn- och ungdomspsykiatriska samt neuropsykiatriska utredningar.

Planerat boende under hösten

2018 för barn, 7 - 12 år, med sociala och familjerelaterade problem.

Som enskild insats eller som komplement till övriga verksamheter.

Speciallösningar

Möjligheter för speciellt vårdkrävande barn och ungdomar i samarbete med andra aktörer.

Transporttjänst

Vi kan vara behjälpliga med transporttjänst för klienter som frivilligt accepterar transporten.

PLACERINGSJOUR DYGNET RUNT

010-206 50 44

Hämtservice finns

Copyright @ All Rights Reserved